Integratieve coaching, counseling & psychotherapie
Welkom

Bij praktijk Merel gaan de integratieve behandelvormen volledig samen met een holistische visie.

Holistisch wil zeggen om naar de mens als geheel te kijken en naar alle relevante factoren die van invloed zijn op het menselijke gedrag. Dus naar het mentale, de lichamelijke, de emotionele en de energetische kanten van de mens in zijn omgeving. Werk ik volgens de natuurgerichte principes en vallen deze behandelingen onder zogenoemde complementaire zorg. Jouw eigenschappen en mogelijkheden staan centraal. En deze als zodanig worden opgepakt dat jouw zelfhelende en zelfgenezende processen worden geactiveerd en benut. Jouw verandervermogen en veranderbereidheid wordt aangesproken. Zo is er voor iedereen een nieuwe theorie, een nieuwe aanpak. Zo ontstaat er zicht op een nieuwe kijk door een aanpak op maat.

Een benadering waarin ook de relativerende kracht van humor aanwezig kan zijn.

Kwalificatie en vergoeding

Praktijk Merel is aangesloten bij beroepsorganisatie NFG en staat geregistreerd bij de overkoepelende beroepsorganisatie RBCZ. Daardoor is er een mogelijkheid dat de consulten veelal deels of geheel kunnen worden vergoed vanuit het aanvullende pakket. NFG is een beroepsvereniging die o.a. de kwaliteit bewaakt van de aangeboden zorg waardoor professionaliteit en betrouwbaarheid is gewaarborgd, maakt afspraken met zorgverzekeraars en onderhoudt een intensief contact met koepelorganisatie en politiek om het werkklimaat te verbeteren. Zowel voor de hulpverlener als voor diegene die hulp zoekt. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO en Masterniveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Eveneens wordt ook hier de kwaliteit van de professional bewaakt.

Per 1 juli 2022 is het voor iedere zorgverlener verplicht om te voldoen aan de nieuwe wet van WTZA (Wet Toezicht Zorgaanbieder). Die wet houdt onder meer in dat iedere praktijk gebruik maakt van een Kwaliteit Management Systeem, waarin de processen en werkzaamheden worden geëvalueerd en geanalyseerd om tot verbetering te komen ter verbetering van de kwaliteit.

Update Corona

In mijn praktijkvoering werk ik volgens de actuele richtlijnen van het RIVM. De aangepaste richtlijnen en aangescherpte huishoudelijke regels vind u hier

Voor meer informatie, afspraken en kennismaking klik op onderstaande button.

De wachttijden variëren tussen de 4 á 6 weken.