Beroepsorganisatie 

Beroepsorganisatie bewaken de kwaliteit van de aangeboden zorg. De therapeut handelt conform de professionele eisen en richtlijnen van de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Bij signalen of vermoedens van geweld in de huiselijke sfeer volgt de therapeut de stappen uit de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hier vind je meer informatie over de meldcode.

Een beroepsvereniging maakt afspraken met verzekeraars. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Doordat ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie gezondheidszorg (NFG), geregistreerd sta bij de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complimentaire Zorg (RBCZ) kan je in aanmerking komen voor (een gedeeltelijke) vergoeding uit de aanvullende verzekering. Een groot aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt (een deel van) de individuele therapie sessies. Neem daarvoor contact op met je ziektekostenverzekeraar of dit ook voor jou geldt of er vragen over hebt. Voor meer informatie kun je ook terecht bij Zorgwijzer.

AGB-code zorgverlener 90104355
AGB-code praktijk 90063664
NFG beroeps registratienummer: 8760    Vakgroep: VPMV
RBCZ Koepelorganisatie registratienummer: 180251R
Wkkgz – klachtenregelement en geschillencommissie aangesloten bij Quasir


Tarieven
  • Kennismakingsgesprek gratis (ca. 10 min.)
  • €95,- per sessie

Corona Update

In mijn praktijkvoering werk ik volgens de actuele richtlijnen van het RIVM. Zodat ik u kan ontvangen in mijn praktijk.

In het Medisch Plein “De kwikstaart” als ook in mijn praktijkruimte zijn aanpassingen gedaan en huishoudelijke regels aangescherpt om zo voor u en onze eigen gezondheid zorg te blijven dragen. We houden ons uiteraard aan de voorschriften van het RIVM. Dit betekent dat we enkel 1 op 1 contacten hebben met anderhalve meter afstand. Als één van ons, of uw huisgenoten verkouden is of klachten heeft, ook bij milde klachten, zal de afspraak worden verzet. Beeldbellen is dan ook een prima alternatief. Dit kan natuurlijk ook als dat voor jou nu gewoon nog prettiger aanvoelt. Het beeldbellen is zeer succesvol gebleken en ook deze manier van consult geven zal ik vanaf nu blijven doen en behoord dus tot de mogelijkheden. De cliënten die behoren tot de risicogroepen behandel ik vooralsnog alleen via beeldbellen. Hier kunt u een opsomming van de aangepaste maatregelen vinden.


Downloads

U vind hier verschillende informatie door op de link te klikken. 

Ik ben aangesloten bij een platform voor therapeuten. Onder deze link vind u meer informatie over de verschillende praktijken en therapievormen. Zo kun je precies een therapeut vinden die je past. Uit onderzoek blijkt dat therapie vooral effect heeft als er een klik is tussen jouw en de therapeut. Op mijn profiel vind je nog meer informatie die een ruimere beeld geven van mij en de behandelwijzen zodat je je op je gemak kunt voelen. Want het opzoek gaan naar een therapeut, psychotherapeut, psycholoog of coach is al een belangrijke stap op zich.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht samen met je zorgverlener te bespreken en op te lossen. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon** van de NFG in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kun je een klacht indienen.