EMDR

Eye Movement Desenitization and Reprocessing.

EMDR is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. De procedure werd verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. Deze techniek is in korte tijd populair geworden en is dan ook uitvoerig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en geprobeerd te onderbouwen. De onderzoeken geven aan dat het werkt maar hoe het precies werkt is nog niet duidelijk. Wel weten we dat bij EMDR je de twee hersenhelften activeert en boots je de remslaap na wat essentieel is voor verwerking. Bij EMDR worden nieuwe verbindingen in de hersenen gemaakt waardoor een versnelde verwerking van de nare gebeurtenis plaats vindt. Een andere theoretische verklaring, die op dit moment de meeste empirische steun heeft voor de werkzaamheid van EMDR is de Werkgeheugentheorie. Op het moment dat je een herinnering ophaalt in je werkgeheugen en tegelijkertijd een afleidende stimulus aanbiedt is er minder ruimte voor die herinnering wat vermindering in helderheid en emotionaliteit van het geheugenrepresentatie leidt. Het werkgeheugen heeft namelijk een beperkt aandachtcapiciteit. Doordat je werkgeheugen dan vol raakt verliest de nare herinnering langzaamaan zijn emotionele lading. Het betekend dat deze minder beladen wordt opgeslagen in het lange termijn geheugen.

Toepassing van EMDR

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Dat kan een éénmalige gebeurtenis zijn of herhaaldelijke gebeurtenissen bijvoorbeeld uit je jeugd. Een groot deel van de getroffenen verwerken deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten zoals: angst, verdriet, boosheid, somberheid, vermijdingsdrang, schuld, nare dromen, slaapproblemen. Dit zijn voorbeelden van aanhoudende of steeds terugkerende gevoelens en klachten die veroorzaakt kunnen worden door onverwerkte gebeurtenissen. Deze beschadigde ervaringen hebben dusdanige sporen nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nog steeds last van heeft.

EMDR is buiten trauma verwerking ook goed inzetbaar voor de aanpak van een negatief zelfbeeld. Het kan zijn dat nare gevoelens geleidelijk zijn ontstaan in de loop van je leven. Gevoelens die wat weggedrukt zijn als beveiliging. Vaak kosten die weggedrukte emoties veel energie en kunnen ze in de loop der tijd toch gaan opbreken.

Bij angsten en fobieën kan EMDR succesvol worden ingezet. Diep ingesleten patronen die door toepassing van EMDR hun kracht verliezen. Het gevoel dat steeds automatisch opgeroepen wordt wanneer je geconfronteerd wordt met datgene waar je bang voor bent, is een onverwerkt gevoel.

De gebeurtenis of ervaring wordt niet gewist maar wel ontdaan van de emotionele lading. Daarmee verdwijnen ook de klachten. 

Werkwijze

EMDR is geen wondertechniek die voor alles werkt en daarom wordt door de therapeut eerst goed in kaart gebracht wat de klachten zijn. Soms kan het verstandiger zijn om (eerst) met andere technieken te werken. Er wordt een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. We bekijken dan ook of EMDR wel de beste techniek voor je is om van je klacht af te komen.

Tijdens de EMDR-procedure zal de therapeut vragen de gebeurtenissen opnieuw voor de geest te halen maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Er wordt gebruik gemaakt van bilaterale stimulatie door klikjes via een koptelefoon. Regelmatig zal de therapeut volgens de procedure naar de intensiteit vragen en wat er naar boven komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachtes en beelden op gang en soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

EMDR werkt vaak snel. Daarnaast kan het ook een intensieve therapie zijn. Een groot voordeel van EMDR, eventueel gecombineerd met hypnotherapie, is dat je in staat bent om nare gevoelens geleidelijk van binnenuit te doven. Je begint je vrijer voelen en krijgt meer ruimte voor nieuw gedrag.

RDI

Resource Development & Installation.

RDI is ontwikkeld om positieve functionele cognities te ontwikkelen. Zorgt voor de benodigde stabiliteit en het verwerken van het trauma mogelijk te maken. Je eigen hulpbronnen die je van binnen kan mobiliseren en versterken. Deze worden met behulp van de bilaterale stimulatie-techniek uit de EMDR vastgezet.
 

Tarieven

kennismakingsgesprek
gratis (ca. 10 min.)


Sessie
€ 95,- per sessie. 


Vergoedingen

De consulten worden veelal deels of geheel vergoed vanuit het aanvullende pakket van je zorgverzekering. Hoeveel de client terug krijgt verschilt per verzekeraar en per pakket.


Ademhaling – ontspanningsoefeningen en voedingspatronen kunnen een onderdeel van de sessie zijn.

Geen EMDR bij: Epilepsie, hartritmestoornissen, eerdere psychoses, Tranquillizers die alle emoties doven, verstandelijke beperking